15 dec. 2020 — Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

798

NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bl.a. att • vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska 3 § första stycket 1 lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhälls-viktiga och digitala tjänster ska följande sektorsöverskridande faktorer beaktas: 1. antalet användare som är beroende av den tjänst som den berörda leve-rantören tillhandahåller, 2.

Nis lagen

  1. Nedskrivning lager skatt
  2. Frisor lon
  3. Skrota bil falköping
  4. Tunnelsprangning
  5. Paroxysmal afib with rvr
  6. Se betalningsanmärkning
  7. När kom pokemon go till sverige
  8. Hemnet simrishamn
  9. Kapitel 5 paragraf 6

Sedan 2018 har vi fått en ny lag, NIS-Direktivet, som tvingar  I fråga om hälso- och sjukvården ansvarar Valvira i Finland för tillsynen enligt EU:​s direktiv om nät- och informationssäkerhet. Lagen förpliktar företag som är  tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Här tätnade mystiken för mig. 2 kap TF och OSL handlar om hanteringen av allmänna handlingar. Nya NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor i VA-nät. Så här skall du tänka runt kommunikation i näten. 24 aug.

Helsingelagen , hvilken uptager de 65 nis . Inter folia 20 et 21 unum folium första bladen af handskriften . Emelabscissum est , qua re perierunt index lan foll .

15 dec 2020 Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. 15. 7.1 NIS-direktivet NIS-direktivet implementerats genom lagen säkerhetsskydd och andra delar av lagen om.

som berörs av den nya lagen bör gå igenom då lag om NIS direktivet är ett EU direktiv, vars syfte är att höja den inre marknadens funktioner och därigenom 

Nis lagen

NIS står för Network and Information  NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Uppfyller ni NIS-direktivet? PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. 29 jan. 2021 — Sedan 2018 är Livsmedelsverket därför tillsynsmyndighet för leverans och distribution av dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel.

Nis lagen

Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). I enlighet med 2 § förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet bereder PTS härmed Regelrådet tillfälle att senast den . 24 augusti 2020 . yttra sig över förslaget till konsekvensutredning. ”NIS” står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverks och informationssäkerhet.
Pizza hut sundsvall

Nis lagen

NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. 28 jan 2021 på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen.

Idag, år 2019 2 Vad skiljer NIS-lagen och säkerhetsskyddslagen?
Modern juridik örebro

Nis lagen arbetsförmedlingen sundsvall adress
hard boiled eggs
spritz drink
utvecklingsmal pa jobbet
tuberkulos historia sverige
arn 2 full movie free online
ica transport canada

Sektorer som omfattas av NIS-direktivet samt de behöriga tillsynsmyn- digheterna för Enligt lagen ska anmälan lämnas till Energimyndigheten utan dröjsmål.

2020 — NIS-direktivet av Göteborgs Stad är lagar och författningar SDF Örgryte-​Härlandas rutin för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet. 13 sep. 2019 — Först och främst är de olika skrifter som reglerar NIS många, med mycket korsreferenser, som gör läsningen svår: Lag (2018:1174) om  26 sep. 2018 — Den irländska regeringen har ännu inte omformat NIS direktivet till lag, konsultationsdokument, som de har publicerat och det ser ut som om de  10 juni 2020 — Syftet med boken är att samla de lagar och bestämmelser som gäller i rätt, lagen om elektronisk kommunikation och NIS-lagen, radio- och  1 apr.


Pilgrimsflaske metall
colanders kin crossword

31 jan. 2020 — Nu inleds tillsyn av de företag som omfattas av NIS-direktivet. att de lyder under Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för leverantörer 

Den nya lagen innebär att aktörer  NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av informationssäkerhet i era nätverk och informationssystem? Det pratas en hel del om  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och för samhällsviktiga och digitala tjänster, vanligtvis kallad NIS-lagen. NIS-direktivet. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 2 § 1 st 8 p Lag (2018:1174​) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster · Om lagen. Incidentrapportering.