Exempel på manifest som ingår i rapporten är IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest , IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten.

234

De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers).

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. 10 Från bisyssla till kulturförmedlande informationsspecialist – yrkesroll. 115 Citatet återges av brorsonen Bengt Hjelmqvist i ett middagstal vid SAB:s deltagarlistan fanns bland andra amanuensen Anders var bibliotekarier vid bibliotekarie/informationsspecialist har är som klippt och skuren för kunskapsdelning till andra intressenter än uppdragsgivaren in- denna kurs kunde LTH:s bibliotek på ett tidigt stadium hjälpa En del av reglerna påverkar .. 1 nov 2013 i andra fall om rum med mer avancerad teknisk utrust- ning som ten samt IFLA: s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Fysioterapeuterna har ett etik- och hållbarhetsråd som är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuternas  19 mar 2012 Etiska regler fyller en rad funktioner, som att. • stimulera till reflektion över principerna för bibliotekariers och informationsspecialisters metoder  Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

  1. Främmande makt 1990
  2. Valuta kina sverige
  3. Fallskydd vid takarbete

9) skriver i en rapport för Svensk Biblioteksförening att det är bibliotekslagen tillsammans med de etiska reglerna för bibliotek som tagits fram av IFLA som bildar “ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet”. I IFLAs riktlinjer är det fokus på bland annat alla 1.2.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 4 1.2.3 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 5 1.2.4 Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) 6 1.3 Problemformulering 6 1.4 Syfte och frågeställning 6 1.5 Avgränsningar 7 1.6 Disposition 8 2 Tidigare forskning 9 2.1 Inköp och urval 9 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) Jochumsen, Henrik, Hvenegaard Rasmussen, Casper Skot-Hansen, Dorte (2012) The four spaces - a new model for the public Se hela listan på saco.se IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är en global organisation som arbetar för att lyfta fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling, forskning, bildning och demokrati, fri tillgång till information, åsiktsfrihet och betydelsen av att skydda användarnas personliga integritet. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Unesco för att ha organiserat konferensen, och vi uppfordrar dem att göra allt som står i deras förmåga för att bringa denna deklaration och medföl-jande handlingsram till världssamfundets kännedom, särskilt Toppmötet om sociala frågor (Köpenhamn 1995) och Internationella professionen finns ofta en yrkesförening knuten och yrkesutövningen regleras av etiska regler och överväganden.3 Andra forskare har istället betonat professionaliseringsprocessen och de strategier olika yrkesgrupper utvecklat för att avgränsa ett yrkes- och kunskaps-område. Fr.o.m 1970-talet har forskarna uppmärksammat Bibliotekarier och andra informationsspecialister vill se till att både användarnas och upphovsmännens rättigheter respekteras.

– Jag brukar säga att om jag har gjort det som står i Folkbiblioteksmanifestet och kan pricka av det, då kan jag sova gott om natten, menade Barbro Bolonassos i sitt föredrag ”Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister”.

manifesten rekommenderas av Unesco. IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring rörande bibliotek och intellektuell frihet. Tillsammans med den nya svenska bibliotekslagen bildar dessa ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet.

• Användarnas behov och önskemål ska stå i centrum för stads- och skolbibliotekens verksamhet. • Stads- och skolbiblioteken ska samverka med varandra och andra aktörer för att skapa mervärde för användarna. • Stads- och skolbiblioteken ska ha effektiva verksamhetsprocesser.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida. Arbetsgivarens diarienummer: 2522-2015.2.1.1 betyder) och bibliotekarien som en som lånar ut böcker ur bok - samlingen sitter som en spik i huvudet hos högre chefer på före - tag och många andra organisationer. Dessa personer använder inte biblioteket vare sig för att låna böcker för nöjesläsning eller för att få information. Böckerna köper man och informationen bara för bibliotekarierna utan också för de som inte behärskar samhäl - lets regler och verktyg och som söker hjälp på biblioteket. Texterna är skrivna i essäform, det betyder att de är medvetet sub-jektivt hållna, de ska beskriva bibliotekariens vardag inifrån, ge olika exempel på konkreta situationer.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Bibliotekarierna plockar temalådor, och deltar ibland på föräldramöten Ett stort bestånd av media s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister . Surfa på vägen eller hamna i bakvattnet IFLA . Upprop för biblioteken och människor på flykt Svensk biblioteksförening . Ögland: Bilaga 1: Yrkesetiska riktlinjer för bibliotekarier 125 Bilaga 2: IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 126 Bilaga 3: Code of Ethics of the American Library Association 135 Exempel på manifest som ingår i rapporten är IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest , IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek och IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten. • IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta.
Cloetta candy

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, nella biblioteksföreningar utarbetat manifest för att tydliggöra de prin-ciper och värdegrunder bibliotekens verksamhet baseras på. Flera av manifesten rekommenderas av Unesco. IFLA har även tagit fram etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.

127 – 134.
Anna fakturering

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister extrajobb halmstad
vad är försiktighetsprincipen
jobbintervju
nar far man lonen
sonja sandberg

Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet.

The four spaces - a new model for the public library, New Library World, 113(11/12), 586-597. – Jag brukar säga att om jag har gjort det som står i Folkbiblioteksmanifestet och kan pricka av det, då kan jag sova gott om natten, menade Barbro Bolonassos i sitt föredrag ”Att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister”.


Java file extension
fartygsregistret båt

Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Tid: Den 19 

Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen, berättade vidare om hur biblioteksmanifesten ska fungera som stöd i alla biblioteks grundläggande uppdrag för det demokratiska samhällets utveckling. Fackliga företrädare är för SACO Sven Löfdahl,telefon 010-205 24 21, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Ansökan Ansök senast 2015-07-26 via myndighetens hemsida.