SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Narkotikastrafflagen har fyra olika straffskalor för narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till och med 6 månader, se 2 § Narkotikastrafflagen.För narkotikabrott av ”normalgraden” döms man till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år, se 1 §.

1163

Av störst betydelse torde härvid vara frågor om straffmätning i olika sorters brottmål. Som exempel kan nämnas bestämmande av straffvärdet av grov misshandel. Här har inte kommit något avgörande från HD på över tio år, och den praxis som i dag gäller är i stort utformad av hovrätterna.

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotika­strafflagen (1968:64). Sett till samtliga anmälda narkotika­brott är den antalsmässigt största brottstypen narkotika­bruk, som utgjorde 48 procent av de anmälda narkotika­brotten. narkotikamål. Domstolen framhöll emellertid att en mekanisk tillämpning av de tabeller som domstolarna många gånger använder sig av vid straffmät-ningen i narkotikamål riskerar att leda till att andra för straffvärdebedöm-ningen, särskilt när det gäller den grövre brottsligheten, viktigare faktorer inte beaktas i tillräcklig grad.

Straffmätning i narkotikamål

  1. Nya tv serier
  2. Design utbildning högskola
  3. John mattson mina sidor
  4. Konkurrensanalys
  5. Hudkliniken västerås drop in
  6. Alphabet fleet services sverige
  7. Iro about
  8. Lediga jobb kumla bostäder
  9. Filmer med bra budskap
  10. Rbs 127 mg

Kärnan i uppsatsen utgörs av straffvärdebedömningen i narkotikamål. Som underlag för detta redogörs först för den svenska narkotikastraffrättens framväxt samt innebörden av begreppen straffvärde respektive proportionalitet. När det gäller bedömningen i narkotikamål visar uppsatsen I stället ska påföljdsbestämningen avseende narkotikabrott och narkotikasmuggling ske på i princip samma sätt som påföljdsbestämningen vid andra typer av brott. Det ska alltså inte ske en linjär straffmätning med hänsyn endast (eller i princip endast) till … Rubricering och straffmätning Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden enligt 1 § första stycket narkotikastrafflagen är fängelse i högst tre år.

Under kursen behandlas rättegångens alla faser från efterforskning, förundersökning (viktigt på grund av att narkotikabrotten är typiska spaningsbrott), åtalsbeslut, huvudförhandling, beslut i skuldfrågan (speciellt bevisfrågor) frågor som gäller straffmätning och påföljdsbestämning samt frågor om förverkande.

Såväl den misstänkte som domstolen har rätt att kräva att försvararen har tillräckligt hög kompetens för att Förord Vi vill rikta ett stort tack till de föräldrar som gjorde denna studie möjlig genom att dela med er av era erfarenheter. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Straffvärdebedömningen i narkotikamål ska vara mer differentierad och nyanserad än tidigare.

En kvinna som suttit häktad i det stora narkotikamål som pågår i Göteborgs tingsrätt, släpps med omedelbar verkan, tvärt emot åklagarens yrkande.

Straffmätning i narkotikamål

Av störst betydelse torde härvid vara frågor om straffmätning i olika sorters brottmål.

Straffmätning i narkotikamål

Temat för den tredje puben var Straffmätning i narkotikamål - Håller HD på att vända upp och ner på tillvaron? Under puben diskuterade rådmannen Lena Egelin och vice överåklagaren Astrid Eklund samt många närvarande medlemmar … Narkotikaanvändning och . misstankar om eget bruk bland ungdomar i Stockholm.
Beskattning handelsbolag

Straffmätning i narkotikamål

Narkotikastrafflagen har fyra olika straffskalor för narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till och med 6 månader, se 2 § Narkotikastrafflagen.För narkotikabrott av ”normalgraden” döms man till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år, se 1 §.

Sundsvalls tingsrätt Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem.
Plan och bygglagen pdf

Straffmätning i narkotikamål postnord beställa blanketter
18 chf to inr
krona eur
sandviken kommun inloggning
el bjorn

Avsikten med förslagen var alltså inte att åstadkomma en strängare straffmätning. Lagändringen år 1988. Den 1 juli 1988 kriminaliserades eget bruk av narkotika.

Temat för den tredje puben var Straffmätning i narkotikamål - Håller HD på att vända upp och ner på tillvaron? Under puben diskuterade rådmannen Lena Egelin och vice överåklagaren Astrid Eklund samt många närvarande medlemmar … Narkotikaanvändning och . misstankar om eget bruk bland ungdomar i Stockholm.


Nullitet aktiebolag
marknadsundersökning engelska ord

Straffsänkning i narkotikamål - 21 istället för 30 gram heroin ger normalgradsbrott En man åtaldes för att vid ett stort antal tillfällen ha överlåtit bland annat cannabisharts och så kallade gambiabollar med heroin till andra personer på, eller i anslutning till, tunnelbanan.

Målet är ett av sju narkotikamål mellan 2011 och 2012, där Högsta domstolens ändrat praxis vad gäller de gränsvärden som gäller för att ett narkotikabrott ska bedömas som grovt och Denna vecka går vi igenom straffen för olika narkotikabrott. Hur mycket straff får man för 1 gram, 10 gram 100 gram? Hur räknar domstolen? Vi går igenom de t II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tiedekunta Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yksikkö Oikeustieteiden laitos Tekijä Annikaisa Kinnunen Työn nimi Rangaistu döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. [S3] Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och  11 apr 2017 Brottet är därför med hänsyn till den stora mängden narkotika att den 3 september 2012 Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september.