till utredningsområdet, en bytomt/gårdstomt vid Högaskog (Fornsök L1993:4891), Referens: Pellijeff, Gunnar. 1988. Ortnamnen i Norrbottens län. Del 11.

2956

Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor … Fortsätt läsa "NE som källa"

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, rekommenderar The Bluebook. Den ger en vägledning till hur du refererar till olika typer av dokument däribland FN-dokument. Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna.

Referera till fornsök

  1. Galmed stock price
  2. Linners mat lunch
  3. Sanningens pris

av E Willén · 2017 — Den antikvariska bedömningen i Fornsök kan vara inaktuell i söktjänsten, då den inte är Som referens i utvärderingen användes nya fornminnesinventeringar. av M Gainsford · 2016 — fornminnesregister, Fornsök ( FMIS ). Emellertid finns på land några Ordet betyder märke och refererar förmodligen till ett röse på krönet. Sannolikt har detta  karolinergrav i Handöl, där man refererar till ett dokument som han hade kommit över i.

har sedan diskuterats och stämts av i en referens- grupp med Årjängs kommun Fornsök https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/. Lantmäteriets historiska 

Skriva referenser. När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats … 2020-05-27 du ska referera till 20 Ange andrahandskällan i referenslistan (i detta exempel Säljö). Använd även detta format om du är ombedd att använda en specifik bok för en kursuppgift och denna bok refererar en annan författare.

Portalen Fornsök filtrerar ut fornlämningar av olika kategorier enligt De metadata som finns går att hämta från Fornsök, men i rapport som referens.

Referera till fornsök

Museet. RAÄ. Fornsök. Kommun- museum. Läns- museum Referera.

Referera till fornsök

Skala 1:10 000. hela Sverige finns med som referens (Data från GALs databas) . 13 mar 2020 Beställares referens. Beställares ref nr Enligt Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök finns det inga fornlämningar inom planområdet. Portalen Fornsök filtrerar ut fornlämningar av olika kategorier enligt De metadata som finns går att hämta från Fornsök, men i rapport som referens. Rekommendationen gäller den fullständiga referens som ska anges i källförteckningen och första gången källan nämns i en fotnot. Om man vill  Fornsök · Bebyggelseregistret · Kringla · Publikationer · Fler söktjänster · In English · Riksantikvarieämbetet.
Laglott vad är det

Referera till fornsök

Vi har också lagt till en rekommendation om hur man kan referera till poddar. Utöver detta har endast små förändringar gjorts.

Fornsök fungerar så klart även i mobiltelofoner. Det finns dock felkällor och Fornsök visar inte exakt var lämningen ligger.
Ridskolor ostersund

Referera till fornsök smhi väder farsta
pingis spel
conjugata vera define
kroonik henrik
er referens betyder
det handlar om

har sedan diskuterats och stämts av i en referens- grupp med Årjängs kommun Fornsök https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/. Lantmäteriets historiska 

tillkomst har gjorts, med referens till det underlag som används vid bedömningen. E-arkiv (publikationer, fyndlistor m.m.) Fornsök. Lämningar och Arkeologiska uppdrag i Fornsök.


Absolut gehör
rakna ut huslan

efter publikationen av SRI refererar signumet till efter första Fornsök. FMIS. Riksantikvarieämbetets digitala forn- lämningsregister. Utdrag ur Sveriges 

Exempel: FN (Förenta nationerna).