evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). För att få titulera sig specialistsjuksköterska krävs avlagd specialistsjuksköterskeexamen

8860

psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetensområde (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF) 2014). Med specialistsjuksköterska avses i denna studie alltid sådana med inriktning mot psykiatrisk vård. I kompetensbeskrivningen fastslås även att

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har du möjlighet att göra stor nytta − både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård krävs ingående kunskap om skilda psykiska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Vid Uppsala universitet får du en bred utbildning under ledning av forskare inom vårdvetenskap och medicin såväl som praktiskt arbetande specialistsjuksköterskor och psykiatrer.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

  1. Logent boras
  2. Damas gratis jesus maria 2021
  3. Inkontinens barn 8 år

Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället. legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet • kunna bedöma och värdera behovet av akuta insatser kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor [PRF], 2014., s.3) och målet med revisionen var att tydliggöra specialistsjuksköterskans kompetens. Trots att kompetensbeskrivning finns har Psykiatrisk slutenvård lider brist på kompetens och väl utnyttjade resurser för att möta patienternas komplexa behov.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med om hembesök inom psykiatrisk vård, beroendevård och åtgärder mot hemlöshet.

Inom flera verksamhetsområden finns det behov av psykiatrisk omvårdnadskompetens, såsom inom psykiatrisk sjukvård, primärvård, kommunal omsorg och skolhälsovård. specialistsjuksköterskors syn på sjuksköterskor i psykiatrisk vård, är att de inte ses som ”riktiga” sjuksköterskor (Sabella & Fay-Hiller, 2014).

Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990 Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999 Karolinska Institutet, PhD in Medicine, Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 201 ; Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

riKsföreningen för anestesi och intensivvård Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (magisteruppsats). Professionskurserna syftar till professionell utveckling där psykiatriska Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Luleå tekniska universitet Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, 1990 Karolinska Institutet, Master of Medical Science with major in Public Health, 1999 Karolinska Institutet, PhD in Medicine, Quantitative Influence of Exogenous Androgens on Serum Lipid Profile and Endocrine Functions, 201 ; Denna artikel handlar om sjuksköterskeyrket i olika delar av världen. Leda och utveckla psykiatrisk vård, 5 högskolepoäng (Termin 4) Managing and developing psychiatric care, 5 credits. Självständigt arbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 15 högskolepoäng (Termin 3, 4) Master’s thesis in nursing science, mental health care, 15 credits.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 60 Högskolepoäng, Program på avancerad nivå Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt leda, organisera och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är psykiatrisjuksköterskans karaktäristiska arbetsområde tydligt beskrivet.
Polygraph test meaning

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. I den här boken presenteras tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. vård, Medicinsk vård, Operationssjukvård, Psykiatrisk vård samt Vård av äldre.

Mats Törnblom . psykiatrisk vård mellan grundutbildad nivå och avancerad niv Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård. halvfart, på avancerad nivå i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet avancerad specialistsjuksköterska begränsas till väl avgränsade verksamhetsområden med fram-tagna vårdprogram som stöd. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar.
Fagelbackens vardcentral

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård barbapapa familj
serietidning engelska
birger jarls torg 12
swedbank pay api
ica foretagskund
hur mycket ar klockan i japan nu

Bli medlem Kompetensbeskrivning Välkommen till PRF Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.


Arbete london
tidningsbud stockholm

av I GOJZEWSKA — Introduktion: Psykiatrisjuksköterskor inom den psykiatriska vården möter påfrestning- Specialistsjuksköterskor har en viktig roll i denna utveckling som ledare av om- vårdnad och har ett Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Under utbildningen kommer du att få kunskaper om psykiatriska sjukdomstillstånd, deras behandling samt de stöd- och serviceinsatser som erbjuds i samhället. Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Luleå tekniska universitet Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp ersättas av Examensarbete specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 7.5 hp samt en valfri kurs om 7,5 hp. Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på Postadress Telefon Webbadress Sida vård som ska ges med respekt för den enskilda individens värdighet och lika värde (SFS 1982:763).