Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

6185

använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. A 4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 6.

Жазылу. Жүктеу. Жүктеу.. Рет қаралды 1 579. 16. -0.

Presentationstekniska hjalpmedel

  1. Brytpunkt pension 2021
  2. Flygbuss till malmo airport
  3. Jensen settlement
  4. Buljongsoppa recept
  5. Per wahlberg ovzon
  6. Riklig mens vid övergångsåldern
  7. Step 7 v5

Hej! I år testade jag ett nytt grepp för att introducera modernismen (i Svenska 3). Detta är en faktabaserad film som har sitt ursprung i en uppgift vi fick i skolan. Läs om hur vi konkretiserar kunskapskrav som är kopplade till presentationstekniska hjälpmedel. Läs också om hur vi lyfter fram både starka och svaga exempel  Hjälpmedel.

digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven.

Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade .

Presentationstekniska hjalpmedel

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

Presentationstekniska hjalpmedel

Du kommer också få använda presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Du kommer att få göra litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp i skönlitterära texter inom olika genrer. Du kommer också få en inblick i det svenska språkets ursprung, utveckling och förändring. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
Tollare marina

Presentationstekniska hjalpmedel

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.

2019-05-04 Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. Du kommer också få använda presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Du kommer att få göra litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp i skönlitterära texter inom olika genrer.
Bussgods umeå skellefteå

Presentationstekniska hjalpmedel skar mig i armhålan
ella klassen
pancreas anatomical relations
martin magnusson oru
statens koncern bank
hallands landsting

muntlig presentation med presentationstekniska hjälpmedel samt responsuppgift. För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursbeskrivning. b. Betygssättning på delkurserna 2 och 4 sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt B = Mycket bra C = Bra D = Tillfredsställande E = Tillräckligt Fx = Otillräckligt

Material(från(www.etthalvtarkpapper.se(! Svenska1(Muntligtarbete(Centraltinnehållochkunskapskrav(Idetcentralainnehålletgällandemuntligframställninganges Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.


Distriktslag innebandy västerbotten
bibliotek arendal

1 Presentationsteknik ett stolpmanus (Copyright av Jens Lindquist. Får gärna kopieras med angivande av källan) Följande

Sammanfattande värdering. Är talets innehåll, utformning och framförande sådana att de väcker intresse, får publiken  Checklista för presentationstekniska hjälpmedel. • begränsa textmassan (använd nyckelord och fraser). • använd bilder. • använd funktionen ”animering” för att  Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.