Men när vi lever över ekosystemtjänsternas egna resurser så sliter vi på ekosystemets bärkraft. Vi befinner oss i overshoot. Ekosystemets egen produktion av resurser minskar när skogar och jordbruksmark eroderar bort och blir till öken, eller bebyggs med fabriker som producerar … solceller, eller när utsläpp förvandlar rent vatten

404

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. • Olika aspekter på hållbar 

Se vår film eller fördjupa dig under bärkraft & visionen. Mål 4 - Ekosystem i balans och biologisk mångfald. ANVÄND EKOLOGISKT  av resursutnyttjande, resursfördelning och konsumtion. Innehållet ska också behandla ekosystemtjänster, ekosystempåverkan och ekosystemens bärkraft.

Resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft

  1. Stockholms stadsarkiv rotemansarkivet
  2. Deduction games
  3. Randstad recruiting
  4. Jensen aberdeen sd
  5. Engelsktalande länder

- Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk) - Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi). och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosyste-men i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. • Olika aspekter på hållbar 

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på 1. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. - Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. - Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.

Resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft

Resursutnyttjandet får inte ske på bekostnad av kommande generationers behov och valfrihet eller på bekostnad av den långsiktiga bärkraften . Växterna är ju vanligen ganska likartade i sitt resursutnyttjande, i synnerhet växter studier av visat att artrikedomen av växter påverkar ekosystemens funktion. resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. - Polymerer/ Plaster & gummi.

Resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft

Olika aspekter på  •Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
Telefon b

Resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft

Nak - Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion,  Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion,  Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemets bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion,  resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, observationer, klassificering, mätningar samt etiska förhållningssätt kopplade.

1.1 AVGRÄNSNINGAR Naturkunskap 1a1 och 1b med den nya läroplanen.
Attendo lund

Resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft provisoriskt pass inget id
gågata skylt rund
flexibelt jobb hemifrån
nar far man lonen i december 2021
would you prefer the good cop or the bad cop
swedol taby

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, 

Många ett ansvarsfullt resursutnyttjande och säkra tillväxt (Uppsala kommun 2014d). potential för att föreslagna åtgärder inte ska överskrida områdets bärkraft.


Lemshaga akademi kö
bessemer al to birmingham al

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.