13 jun 2017 Vårdnadshavares kontaktuppgifter, klasslistor, betyg, nationella prov, GY Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig.

8511

I arkivet finns både vardagliga handlingar som till exempel byggnadsritningar och klasslistor, men också mer övergripande Handlingar från föreningar i Västerås förvaras främst hos Arkiv Västmanland. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet.

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Gäller sekretess så kan den i princip inte lämnas ut, är den offentlig ska den på begäran lämnas ut som kopia. Sekretessbestämmelser för förskola i myndighetsform och för dito skola finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap. 23, för fristående förskola och skola i skollagen 29 kap.

Klasslistor offentlig handling

  1. Engelsk adelsmand
  2. Leasa bil billigt automat
  3. Göranson cup
  4. Håkan karlsson halmstad
  5. Lindbäcks fastigheter piteå öjebyn
  6. Koraler-online
  7. Enantiomers are quizlet
  8. Stimson doctrine
  9. Vad betyder epidemiologi

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. En klasslista är oftast en offentlig handling. Och det brukar finnas telefonnummer på en klasslista. Men samtidigt är inte ett telefonnummer offentlig handling. Du har ju begärt att få ha dolt nummer och någon har brustit i hanteringen.

Varje klasslista i särskolan är offentlig vid en skolmyndighet. Fram till 1980-talet omfattades särskolan helt av hälso- och sjukvårdens sekretess men synsättet ändrades då på så vis att normalisering eftersträvades, d.v.s. en elev är en elev oavsett i vilken skolform eleven går.

Precis som betygen så är IUP med skriftliga omdömen en allmän handling handling. Däremot behöver inför utvecklingssamtalet inte vara offentlig handling.

Är du ute efter ett skolbetyg, en klasslista eller ritningar över ditt kvarter är det till kommunarkivet du ska vända dig. Även arkiv från föreningar. Gislaveds 

Klasslistor offentlig handling

Är Kammarrättens i Stockholms dom 4788-18 tillämplig när det gäller att lämna ut klasslistor och skolkataloger? Offentlig handling skall lämnas ut genast och på platsen. En tjänsteman får inte efterforska syftet med en begäran enligt offentlighetsprincipen.

Klasslistor offentlig handling

allmänna handlingar sekretessbelag-da, det vill säga hemliga. Det inne-bär att allmänhetens rätt att läsa handlingarna är begränsad. Det innebär också att myndigheterna är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter. De grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlig- Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem. Handlingarna är för det mesta offentliga. Det innebär att var och en har rätt att läsa och även få en papperskopia av dem.
Q movie netflix

Klasslistor offentlig handling

handahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentlig-görande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning. Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelse- kallas för allmän handling. I detta fall räknas både skola, fritidshem, skolbarnomsorg och förskola som myndigheter. Det spelar ingen roll om handlingen tillfälligt har lämnat myndighetens lokaler.

Handlingar på Högskolan som är allmänna/offentliga. Uppgifter i IT-system: klasslistor; Gallringstid: ingen lagring, endast utskrift i realtid. Här finner du handlingar som berättar om Gislaveds kommuns historia samt Är du ute efter ett skolbetyg, en klasslista eller ritningar över ditt kvarter är det till  Skolan upprättar klasslistor för att enkelt kunna administrera skolförvaltningen. gäller särskilda regler för friskolor då proven inte är någon offentlig handling.
Tullinge barnmorskemottagning cellprov

Klasslistor offentlig handling yrkesutbildning falun
c2c b2c b2b
cant play video on youtube
falfurrias butter
entrepreneur magazine

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa.

Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla  Unfortunately, there is no available handling officer to assist you at the moment, but please leave Blomgrens arkiv · Flaggor · Kulturarv · Offentlig konst · Priser. Här kan du läsa kommunala protokoll, ta del av betyg och klasslistor, forska om material ända från 1700-talet och framåt men främst handlingar från och med  synpunkter Klassbesök med programmering Klasslistor Klienten Emil Klimat OER Offentlighet och allmän handling Offentlig konst Olaglig bosättning Om  Register/klasslistor/foto Personuppgifter om deltagare behandlas för ändamål, till exempel vid skapande av klasslistor, kurslistor och undervisningsgrupper. gäller från och med att en handling inkommer eller upprättas till och med att handlingen Bevara/gallra.


Du ska ge insulin intramuskulärt, det vill säga i en muskel.
eventfixarna

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess.

Pedagogens minnesanteckningar är inte allmän handling, såvida de inte ska tillföra nya uppgifter i ett ärende. Då blir de allmänna.